För hyresgäster

Hyra

 

Hyran är en förskottsbetalning som avser nästkommande månad. Den ska betalas in senast den sista dagen månaden innan. Om problem uppstår vid betalning ombeds ni kontakta oss omgående.

 

Uppsägning

 

Uppsägning av hyresrätt ska vara oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden innan kl 17:00. Uppsägning ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga som står på hyreskontraktet. Vid senare uppsägning förskjuts tiden en månad.

 

Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Under uppsägningstiden har vi rätt att visa lägenheten för tilltänkta hyresgäster.

 

Felanmälan


Ni kan anmäla fel och brister via telefon eller mail. Ange namn, adress och vad ärendet gäller. Vänligen respektera våra telefontider, vardagar mellan 08:00 - 17:00. Ring bara övrig tid om det är akut.


Skicka SMS och maila kan ni göra när ni vill och vi svarar när vi är tillbaka på kontoret.


mollan.fastigheter@telia.com

Thomas: 070 840 47 64

Annette: 070 400 48 89

 

Besiktning


Besiktning av lägenheten sker gemensamt med utflyttare, inflyttare och hyresvärd. Tänk därför på att boka denna i god tid före avflyttning.


Städning ska ske på alla ytor och även i förråd.


Grovsopor vid avflyttning får ej slängas i sopkärlen utan måste transporteras till avfallsstation. Vid avflyttning överlämnas alla nycklar som tillhör fastigheten. Om det saknas nycklar bekostar utflyttaren cylinderbyte.


Glöm ej göra adressändring, säga upp elavtal och eventuella fiberavtal.

Möllan Fastigheter

Raskens väg 11, 372 94 Listerby

mollan.fastigheter@telia.com

070 400 48 89

070 840 47 64